Home
Home

Aanmelden
Aanmelden

Links
Links

Nieuws & Updates
Nieuws

laatste update
22-11-2010

Home   Login   Contact   Disclaimer   Help  
 
deFamilieAgenda aanbevelen


  niet aangemeld    
Algemene Voorwaarden deFamilieAgenda
  • Gebruik van deFamilieAgenda voor persoonlijke (niet-zakelijke) toepassing is gratis.
  • Voor deFamilieAgenda is registratie van de gebruiker vereist. Acceptatie van deze Voorwaarden maakt onderdeel uit van het registratieproces.
  • Voor het gebruik van deFamilieAgenda moet uw zich registreren en een account openen. Tijdens het aanmelden word u om email adres en andere persoonlijke gegevens gevraagd. Sommige gegevens zijn nodig om u account te activeren (email) of toegang tot uw account te beschermen (wachtwoord).
  • U draagt zelf zorg voor het steeds actueel houden van uw gegevens. U bent ook steeds zelf verantwoordelijk voor het ge- of misbruik dat gemaakt wordt door middel van het aan u verstrekte wachtwoord, ook al bent u als gebruiker van dat misbruik niet op de hoogte.
  • U kunt afspraken die u in uw agenda heeft gezet aanpassen en verwijderen.
  • Het kan gebeuren dat uw agendagegevens en andere informatie over uw account niet onmiddellijk worden verwijderd. Er kunnen kopieën van uw agendagegevens en andere informatie over uw account bewaard blijven in het back-upsysteem.
  • Er kunnen gegevens vastgelegd worden over uw gebruik van deFamilieAgenda.
  • De afspraken in uw agenda en de door uw opgegeven informatie (zoals commentaar en beschrijvingen) worden opgeslagen en bijgehouden op de servers van deFamilieAgenda (momenteel in beheer bij Lycos Hosting).
  • DeFamilieAgenda kan de informatie in uw agenda gebruiken om u naast de online agenda nog extra service te kunnen bieden, zoals het weergeven van de informatie, het opslaan van een kopie van de inhoud van uw agenda (back-up), het weergeven van relevante informatie (zoals relevante links) en het weergeven van advertenties.
  • DeFamilieAgenda kan u via email informatie zenden die gerelateerd is aan uw account.
  • DeFamilieAgenda behoud zich het recht voor geleverde diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, beperken of op te heffen. Wijzigingen of opheffing van diensten of functionaliteit die een verlies van (persoonlijke) gegevens kunnen betekenen zullen, naar redelijkheid, tijdig aangekondigd worden.
  • DeFamilieAgenda is onder geen enkele omstandigheden aansprakelijk voor schade die voortkomt uit of gerelateerd is aan het gebruik van deze kostenloze service.